Projekt S-P-P

Projekt je postavený na troch fázach definovaných slovami - spomínajme/poznávajme/pamätajme. Počíta s participáciou tých, ktorí svojimi spomienkami sprostredkujú poznanie súčasníkom a prostredníctvom výstupov, budúcim generáciám. Vo svojej podstate má za cieľ reflektovať zabudnuté tradície a zvyky, oživiť záujem mládeže o históriu a tradičný jazyk svojich predkov.

Spomínať - v prvom rade osloviť tých, ktorí môžu zo svojich spomienok preniesť posolstvo predkov v súčasnosť a zdokumentovať zabudnuté udalosti, zvyky i tradície. Poznávať - ponúknuť deťom a mladej generácii zapojením sa do projektu možnosť osvojenia získaných posolstiev minulosti. Pamätať - uchovať získané poznatky aj pre budúce generácie nielen skrze seba, ale i vzniknutých výstupov.

Združenie bude niekoľkými aktivitami reflektovať zabudnuté tradície a zvyky, ako aj tradičný jazyk obce Lastovce. Vydá publikáciu o príbehoch miestnych krížov, slovník lastovského nárečia, žiaci ZŠ formou literárno-fotografickej súťaže zachytia príbehy z každodenného života minulosti. Dobrovoľníci zo združenia pripravia predstavenie podľa starých rozprávok z dediny.

Za podporu nášho projektu ďakujeme Nadácii SPP