Vianočné návštevy

Opäť raz prišiel ten čas, kedy majú ľudia k sebe akosi bližšie. Čas, kedy veriaci kresťania očakávajú Spasiteľa a tí ostatní slávia sviatky zimy, stretnutia s blízkymi. Tento čas, pre nás v združení, okrem osobných očakávaní adventu, je pre nás obdobím, v ktorom myslíme na ostatných. Už po piatykrát sme sa rozhodli pre predvianočné návštevy osamelo žijúcich Lastovčanov, Lastovčaniek. S prozaického dôvodu. Aby sme aj im dokázali, že sú dôležitou súčasťou nášho spoločného života. Že nám záleží na každom, že chceme, aby sa nik v tento výnimočný čas necítil sám. Vyrazili sme 23. decembra 2012 v podvečer cestou za naším cieľom. V tomto roku sa nám podarilo obísť v tento deň až

desiatich ľudí, prehodiť s nimi zopár slov, zaspomínať, potešiť sa. V Štedrý deň som v návštevách pokračoval osamote, aby sme dodržali vianočné tradície. Okrem drobných sladkostí sme tento rok osamelo žijúcim podarovali praktickú vec v podobe nášho nástenného kalendára, ktorý každého potešil. Verím osobne, ale aj za svojich menších pomocníkov, že sa nám podarilo zopár ľuďom  spríjemniť aj tohtoročné Vianoce. Aj v tomto roku sa chceme za drobné sladké perníčky poďakovať pani Anke Dudrákovej zo Spišského Štvrtka, ktorá nás aj touto formou podporuje v našej práci. Ďakujeme  všetkým, ktorí nám dopomohli „vykúzliť“ krajšie Vianoce.

Ján Šimko