Začiatkom decembra vydalo združenie nástenný kalendár Naše kostoly, ktorý je venovaný všetkým nám nápomocným ako vyjadrenie našej vďaky za pomoc a podporu.

 

Publikácia venujúca sa histórii miestnych krížov, ktorej vydanie v rámci svojho programu  - Dedičstvo regiónov 2011, podporila Nadácia SPP. Vďaka nej si môžete prečítať i túto online verziu. Ďakujeme!

kultúrno-informačný občasník, ktorý  od roku 2007 vydáva POSLEDNÁ OVEČKA. Tento občasník zadarmo dostáva každá domácnosť v Lastovciach. Okrem aktuálnych informácií prinášame na jeho stránkach informácie z našej histórie, približujeme známe osobnosti a informujeme o našej činnosti. Občasník vychádza 2-krát ročne. Ponúkame Vám jednotlivé čísla vo formáte PDF

lastOVEČKA 2011

lastOVEČKA 2009 - 2

lastOVEČKA 2009 - 1

lastOVEČKA 2008 - 2

lastOVEČKA 2008 - 1

lastOVEČKA 2007


V decembri 2010 naše združenie vydalo po prvýkrát pohľadnicu. A nie hocijakú. Nájdete na nej pekné zábery z našej dediny, čím môžeme adresátom ukázať ako to u nás vyzerá. Všetci rodáci, ktorí majú o túto pohľadnicu záujem sa nám môžu ozvať cez online kontakt. Radi im ju zašleme!

Koncom roka 2006 vydala Obecná knižnica v Lastovciach a obec Lastovce milú knižku pod názvom Škôlka v zrkadle času... s podtitulom Materská škola v Lastovciach od začiatku po dnešok, ktorú zostavila riaditeľka MŠ v Lastovciach, pani Jolana Korytárová. Knižku vo formáte PDF si môžete prečítať aj na našej stránke.

Škôlka v zrkadle času...