POSLEDNÁ OVEČKA

 • Dve percentá

  750 rokov od prvej písomnej zmienky

 • Dakujeme SPP

  Ďakujeme za podporu  projektu SPOMÍNAJME / POZNÁVAJME / Pamätajme Nadácii SPP, ktorý sme realizovali v rámci grantového programu Dedičstvo regiónov 2011.

 • Prezenacia knihy

  Prezentácia knihy NA CHVALU BOSKU

 • Divadielko

  Bábkové divadielko oživilo zabudnutú rozprávku...

   

Na chvalu Bosku

V nedeľu 9. septembra 2012 predstavilo občianske združenie POSLEDNÁ OVEČKA, v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Lastovce, miestnej komunite publikáciu pod názvom NA CHVALU BOSKU. Útla kniha pojednáva o histórii miestnych prícestných krížov, ktoré tvoria kolorit dedinského prostredia a tým dodávajú duchovný rozmer každodennému životu. Cieľom projektu bolo zmapovanie osemnástich drobných sakrálnych objektov, zistiť príčiny ich výstavby skrze príbehy, ktoré sa k nim viažu. Taktiež priblížiť ich estetickú a duchovnú hodnotu súčasníkom a zanechať odkaz budúcim generáciám. Samozrejmou súčasťou publikácie je obrazová príloha.  Prezentácia sa uskutočnila po svätej liturgii, ktorá začala o 10:30 v Gréckokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Pána v Lastovciach. Následne sa v areáli chrámu, pri kríži, z ktorého nápisu bol prepožičaný názov publikácie, uskutočnilo predstavenie knihy obyvateľom obce - autorom i podpredsedom občianskeho združenia JUDr. Andrejom Radomským. Prezentácia sa symbolicky uskutočnila v nedeľu pred sviatkom Povýšenia sv. Kríža. Publikácia vyšla vďaka podpore Nadácie SPP v rámci grantového programu Dedičstvo regiónov 2011. Členovia združenia ďakujú všetkým za prijatie pozvania a duchovnému gréckokatolíckej farnosti v Lastovciach o. Marcelovi Gecejovi za pomoc i podporu.


FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA

           

       

       

       

 

 PUBLIKÁCIA V ONLINE VERZII

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour