Bábkové divadielko

V krásny letný deň, 1. augusta 2012, sa jedno nádvorie na Školskej ulici premenilo na malú divadelnú sálu pod šírim nebom. Občianske združenie Posledná ovečka pripravilo pre miestne deti bábkové divadlo, ktoré sa podarilo zrealizovať vďaka podpore Nadácie SPP v rámci grantového programu Dedičstvo regiónov.  Rozprávku O princovi..., ktorú kedysi rozprávali babičky svojim vnúčatám  práve v Lastovciach, vzkriesili prostredníctvom divadelných maňušiek členovia nášho združenia. Od ručne vyrobených bábok, kulís a rôznych detailov po samotné predstavenie, sme sa snažili, aby bol zážitok pre malých divákov, čo najpôsobivejší. A podarilo sa. Dokonca sme po premiére pokračovali reprízou pre meškajúcich divákov.  Neľahkú úlohu amatérskych divadelníkov si vyskúšali aj deti. Dve skupinky sa predstavili na mieste pripravenými rozprávkami pod naším vedením. Smiech a potlesky sa niesli až ulicou. Ako je už zvykom, v prestávke sme sa osviežili malinovkou. Vyše 70-minútové stretnutie ukončila ovečka z divadielka, ktorá každému malému divákovi odovzdala drobnú sladkosť. O tom, že predstavenie zožalo úspech, svedčili otázky typu: „A kedy bude ďalšie predstavenie?“ ... i konštatovanie maličkých o tom, že sa im rozprávočka „bars pačila“.  

Ján Šimko