POSLEDNÁ OVEČKA

 • Dve percentá

  750 rokov od prvej písomnej zmienky

 • Dakujeme SPP

  Ďakujeme za podporu  projektu SPOMÍNAJME / POZNÁVAJME / Pamätajme Nadácii SPP, ktorý sme realizovali v rámci grantového programu Dedičstvo regiónov 2011.

 • Prezenacia knihy

  Prezentácia knihy NA CHVALU BOSKU

 • Divadielko

  Bábkové divadielko oživilo zabudnutú rozprávku...

   


 •  NAŠE KOSTOLY - NÁSTENNÝ KALENDÁR

Začiatkom decembra vydalo združenie nástenný kalendár Naše kostoly, ktorý je venovaný všetkým nám nápomocným ako vyjadrenie našej vďaky za pomoc a podporu.

 

 •  NA CHVALU BOSKU

Publikácia venujúca sa histórii miestnych krížov, ktorej vydanie v rámci svojho programu  - Dedičstvo regiónov 2011, podporila Nadácia SPP. Vďaka nej si môžete prečítať i túto online verziu. Ďakujeme!

 • lastOVEČKA

kultúrno-informačný občasník, ktorý  od roku 2007 vydáva POSLEDNÁ OVEČKA. Tento občasník zadarmo dostáva každá domácnosť v Lastovciach. Okrem aktuálnych informácií prinášame na jeho stránkach informácie z našej histórie, približujeme známe osobnosti a informujeme o našej činnosti. Občasník vychádza 2-krát ročne. Ponúkame Vám jednotlivé čísla vo formáte PDF

lastOVEČKA 2011

lastOVEČKA 2009 - 2

lastOVEČKA 2009 - 1

lastOVEČKA 2008 - 2

lastOVEČKA 2008 - 1

lastOVEČKA 2007


 • Pohľadnica Lastoviec

V decembri 2010 naše združenie vydalo po prvýkrát pohľadnicu. A nie hocijakú. Nájdete na nej pekné zábery z našej dediny, čím môžeme adresátom ukázať ako to u nás vyzerá. Všetci rodáci, ktorí majú o túto pohľadnicu záujem sa nám môžu ozvať cez online kontakt. Radi im ju zašleme!

 • Škôlka v zrkadle času...

Koncom roka 2006 vydala Obecná knižnica v Lastovciach a obec Lastovce milú knižku pod názvom Škôlka v zrkadle času... s podtitulom Materská škola v Lastovciach od začiatku po dnešok, ktorú zostavila riaditeľka MŠ v Lastovciach, pani Jolana Korytárová. Knižku vo formáte PDF si môžete prečítať aj na našej stránke.

Škôlka v zrkadle času...

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour